Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

DigiWorkWell Business Case jest profesjonalnym opracowaniem skierowanym głównie do menedżerów MŚP i edukatorów biznesowych. Dzięki niemu będą oni mogli dokonać analizy struktur swoich przedsiębiorstw w kontekście reorganizacji i ulepszenia procedur pracy zdalnej.

Niniejszy przewodnik podsumowuje obecne rozumienie cyfrowego dobrostanu, zawiera informacje dotyczące pracy zdalnej, przedstawia jej korzyści oraz zagrożenia. Zawiera propozycje sposobów maksymalizacji korzyści i ograniczania ryzyka pracy zdalnej. W przewodniku zawarto również zalecenia, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu, jak również zilustrowano je studiami przypadków, które przedstawiają przykłady problemów wpływających na dobrostan cyfrowy w miejscu pracy. Przewodnik zawiera również przykłady dobrych praktyk, które warto wdrażać w naszych organizacjach.

Przewodnik został podzielony na 10 głównych rozdziałów merytorycznych

1.
Wstęp
2.
Streszczenie
3.
Tło I kontekst
4.
Jakie jest biznesowe uzasadnienie dla cyfrowej równowagi w pracy?
5.
Czym jest telepraca?
6.
Podejście DigiWorkWell
7.
Zalecenia
8.
Załącznik 1: Część oficjalnych wytycznych
9.
Załącznik 2: Aktualne przepisy i ustawodawstwo
10.
10. Załącznik 3: Modelowy wzór oceny ryzyka cyfrowego dla pracowników zdalnych/ hybrydowych.

Aby wyświetlić przewodnik wystarczy przejść poniżej lub kliknąć przycisk, aby pobrać go na swoje urządzenie!

Download PDF
© 2024 Digi WorkWell. All rights reserved.
menuchevron-down