Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

DigiWorkWell Business Case on ammattitutkijoiden kehittämä resurssi, joka on suunnattu pääasiassa pk-yritysten johtajille ja yrityskouluttajille, jotka ovat halukkaita tekemään analyysejä yritysten rakenteesta parantaakseen etätyöhön liittyvää organisaatiota ja menettelyjä.

Tässä oppaassa esitetään yhteenveto nykyisestä käsityksestä digitaalisesta hyvinvoinnista, etätyöstä, sen hyödyistä ja riskeistä sekä siitä, miten näitä hyötyjä voidaan maksimoida ja riskejä lieventää. Oppaassa esitetään useita suosituksia, jotka auttavat saavuttamaan nämä tavoitteet, ja sitä havainnollistetaan tapaustutkimuksilla, joissa esitellään esimerkkejä eräistä digitaaliseen työhyvinvointiin vaikuttavista keskeisistä kysymyksistä ja nykyisistä hyvistä käytännöistä.

Opas on jaettu 10 sisällölliseen päälukuun.

1.
Johdanto
2.
Tiivistelmä
3.
Tausta ja konteksti
4.
Mikä on digitaalisen työhyvinvoinnin liiketaloudellinen merkitys?
5.
Mikä on Tele working?
6.
Digi toimii hyvin lähestymistapa
7.
Suositukset
8.
Liite: Virallisista lähteistä peräisin olevia julkaistuja ohjeita
9.
Liite: Voimassa olevat asetukset ja lainsäädäntö
10.
Lisäys: Malli riskien digitaalisen hyvinvoinnin riskinarvioinnista etätyöntekijöille/hybridityöntekijöille

To view the guide simply browse below or click the button below to download to your device!

Download PDF
© 2024 Digi WorkWell. All rights reserved.
menuchevron-down