Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Digitaalinen hyvinvointi on tullut entistä tärkeämmäksi pienille ja keskisuurille yrityksille, erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Siirtyminen etätyöhön ja digitaalisten työkalujen lisääntynyt käyttö ovat korostaneet tarvetta hallita näitä teknologioita tehokkaasti.

Pienten ja keskisuurten yritysten kannalta on ratkaisevaa käyttää digitaalisia työkaluja tavalla, joka edistää työntekijöiden terveyttä ja tuottavuutta, välttäen ongelmia kuten työuupumusta ja epätasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Pandemia korosti digitaalisen hyvinvoinnin strategioiden tarvetta, jotka auttavat työntekijöitä hallitsemaan digitaalista työkuormaansa hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämä on olennaista sekä heidän terveydelleen että yrityksen tuottavuudelle dynaamisessa digitaalisessa maailmassa.

Kuitenkin PK-yritykset ovat jäljessä suuremmista yrityksistä työntekijöiden digitaalisen hyvinvoinnin ohjeistuksissa − 82 %:lla PK-yritysten työnantajista ei ole tällaisia ohjeistuksia tai suunnitelmia ohjeistusten käyttöönotolle. DigiWorkWell-projekti, joka on rahoitettu Erasmus+-ohjelmasta, pyrkii käsittelemään digitaalisen hyvinvoinnin haasteita työpaikalla, erityisesti PK-yrityksissä. COVID-19-pandemian vuoksi käynnistetty projekti käsittelee uusia joustavia työmalleja ja niihin liittyviä fyysisen ja psyykkisen terveyden haasteita.

Tervetuloa digitaalisen hyvinvoinnin kurssille. Tämä kurssi sisältää joukon resursseja, jotka on suunnattu PK-yritysten johtajille ja yritysneuvojille. Kurssi sisältää parhaat tiedot, työkalut ja esimerkit siitä, miten digitaalista hyvinvointia voidaan parantaa PK-yrityksissä ja varustaa yritykset paremmin siirtymään digitaaliseen työelämään ja estämään digitaalisesta ylikuormituksesta johtuvan työvoiman tuottavuuden laskun.
© 2024 Digi WorkWell. All rights reserved.
menuchevron-down