Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Dobrostan cyfrowy staje się coraz ważniejszy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwłaszcza ze względu na zmiany wprowadzone przez Covid-19. Przejście na pracę zdalną i szersze wykorzystanie narzędzi cyfrowych uwypukliło potrzebę skutecznego zarządzania tymi technologiami.

Dla MŚP niezwykle ważne jest korzystanie z narzędzi cyfrowych w sposób promujący zdrowie i produktywność pracowników, unikając problemów takich jak wypalenie zawodowe i brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pandemia uwypukliła potrzebę opracowania strategii cyfrowego dobrostanu, aby pomóc pracownikom w zdrowym zarządzaniu cyfrowym obciążeniem pracą, co jest niezbędne zarówno dla ich zdrowia, jak i produktywności firmy w dynamicznym cyfrowym świecie.

Jednak MŚP nie nadążają za większymi firmami w zakresie polityk dotyczących dobrego samopoczucia pracowników w zakresie technologii cyfrowej – 82% pracodawców z MŚP nie posiada takich polityk lub nie planuje ich wprowadzenia. Projekt DigiWorkWell, finansowany w ramach programu Erasmus+, ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z cyfrowym dobrostanem w miejscu pracy, szczególnie w przypadku MŚP. Projekt zainicjowany w związku z pandemią Covid-19 dotyczy nowych elastycznych modeli pracy i związanych z nimi wyzwań w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Witamy w programie szkoleniowym dotyczącym cyfrowego wellbeingu. Jest to zestaw zasobów skierowany do menedżerów MŚP i doradców biznesowych, zapewniający im najlepszą wiedzę, narzędzia, które pomogą zapobiec spadkowi wydajności pracowników z powodu przeciążenia cyfrowego.
© 2024 Digi WorkWell. All rights reserved.
menuchevron-down